మిరపకాయ బజ్జీ క్రిస్పీగా రుచిగా రావాలంటే పిండిని ఇలాకలపాలి-Crispy Mirchi bajji inTelugu-chilli Bajji

शेयर करें
एम्बेड करें
 • 12/08/2019 को प्रकाशित
 • ingredients
  1.Bajji Mirchi-15
  Batter ingredients
  1.Gram flour(Besan)-250gm
  2.Red chilli powder-1/2tsp
  3.powder-1/4tsp
  4.Ajwan powder(Vamu)-1/4tsp
  5.Ginger,garlic paste-1/4tsp
  6.Cooking soda-3pinches
  7.salt to taste
  8.oil for deep fry

टिप्पणियाँ • 51