దోమలతో విసిగిపోయారా .... ఇలా చేస్తే ఇంట్లోకి ఒక్క దోమ కూడా రాదు

शेयर करें
एम्बेड करें
  • 11/08/2019 को प्रकाशित
  • దోమలతో విసిగిపోయారా .... ఇలా చేస్తే ఇంట్లోకి ఒక్క దోమ కూడా రాదు|#దోమలు|#Mosquitoes #domalu #Vaishrecipes|Domalu povalante | How to rid mosquitoes in the house | domalu rakunda chitkalu|How to Prevent Mosquitoes in home
  • कैसे करें और शैली

टिप्पणियाँ • 1